พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี พ.ศ. 2518-2552

วันที่ 21 ก.ย. 2553
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปี พ.ศ. 2518-2552
หัวข้อ
Download
>> พระราชดำรัส 2499
>> พระราชดำรัส 2518
>> พระราชดำรัส 2519
>> พระราชดำรัส 2520
>> พระราชดำรัส 2521
>> พระราชดำรัส 2522
>> พระราชดำรัส 2523
>> พระราชดำรัส 2524
>> พระราชดำรัส 2525
>> พระราชดำรัส 2526
>> พระราชดำรัส 2527
>> พระราชดำรัส 2527
>> พระราชดำรัส 2527
>> พระราชดำรัส 2528
>> พระราชดำรัส 2527
>> พระราชดำรัส 2528
>> พระราชดำรัส 2529
>> พระราชดำรัส 2530
>> พระราชดำรัส 2531
>> พระราชดำรัส 2532
>> พระราชดำรัส 2533
>> พระราชดำรัส 2534
>> พระราชดำรัส 2535
>> พระราชดำรัส 2536
>> พระราชดำรัส 2537
>> พระราชดำรัส 2538
>> พระราชดำรัส 2539
>> พระราชดำรัส 2540

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์