Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2551
ข่าว กบข. ถึงสมาชิก

วันที่ 23 เม.ย. 2551
ข่าว กบข. ถึงสมาชิก

กบข. จับมือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์แนะนำหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทฯสะท้อนพระอัจริยภาพและข้อคิดอันทรงคุณค่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ คลิก
กบข. ปรับเว็บไซต์โฉมใหม่ตอบสนองสมาชิก ไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหว อ่านรายละเอียดได้ที่นี้ คลิก
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินช่วยค่าครองชีพฯ อ่านดูรายละเอียดได้ที่
 
การแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนฯ สำหรับสมาชิกที่เลือกไม่สะสมเงินเมื่อแรกสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ 14/2550 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุน (ฉบับที่ 2) ดูรายละเอียดได้ที่นี้ คลิก
 
สมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการปี 50 ยื่นเรื่องรับเงินคืนได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. นี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่นี้ คลิก
กบข. เตือนไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณ คลิกได้ที่นี่
 
สามารถอ่านข้อมูล การเมืองคลี่คลาย - เศรษฐกิจฟื้นดันผลตอบแทน กบข. ย้อนหลัง 1 ปีฉลุยได้ร้อยละ 8.82 คลิกได้ที่นี่
สามารถอ่านข้อมูล กบข. ร่วมกับ สพฐ. จัดโครงการมอบทุ่นการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน คลิกได้ที่นี่
 
ท่านสามารถอ่านดูข้อมูล กบข. กบข. กระตุ้นประชาชนตระหนักการออมผ่านรายการ 3 นาทีมีทรัพย์กับ กบข.  คลิกได้ที่นี่
 
ท่านสามารถอ่านดูข้อมูล กบข. โครงการบ้าน ธอส. - กบข. ครั้งที่ 4 เพิ่มทางเลือกสินเชื่อบ้านสำหรับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำสุด 4.99% คงที่ 3 ปีแรก คลิกได้ที่นี่
สมาชิก กบข.ท่านใดต้องการสมัครบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก กบข. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถสมัครรับข้อมูลข่าวสารได้ที่นี้ คลิก
 สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share