Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  เรื่อง ให้โอนข้าราชการที่ 927/2557 (23/09/2557)
  เรื่อง ให้โอนข้าราชการที่ 929/2557 (23/09/2557)
  เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ 928/2557 (23/09/2557)
  เรื่อง แจ้งเวียนองค์ความรู้เกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี มติ กพ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการเพิ่มเติม (23/09/2557)
  ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย.57) (22/09/2557)
ข่าวทั้งหมด
รับสมัครงาน
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร (10/09/2557)
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร (25/08/2557)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (20/08/2557)
  เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (20/08/2557)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (15/08/2557)
ข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11/09/2557)
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2558 (11/09/2557)
  ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (11/09/2557)
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (11/09/2557)
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง พร้อมพนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (03/09/2557)
ข่าวทั้งหมด
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทุนการศึกษา
  แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร (18/09/2557)
สัมมนา เรื่อง "แนวทางการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทางการเกษตร" วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊สเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
  งานนิทรรศการ "มหกรรมสินค้าของดีคุ้งบางกะเจ้า" (18/09/2557)
  สัมมนาเรื่อง "การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเกษตรกรมมยั่งยืน ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแบบมีส่วนร่วม" (30/08/2557)
  ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา ปี 2557(จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดสุพรรณบุรี) (18/08/2557)
  ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา ปี 2557 (จังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร) (14/08/2557)
ข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share