1     2  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช้ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (24/04/2557)
  เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ (24/04/2557)
  เรื่อง ขอหารือการย้ายเปลี่ยนสายงาน (24/04/2557)
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชการดำเนินนอก ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป โทร.02 2815955 (23/04/2557)
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ"การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร" ในวันที่ 28 พ.ค.57 จำนวน 20 ท่าน (23/04/2557)
  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปี 2557 (22/04/2557)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (22/04/2557)
ข่าวทั้งหมด

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

 • วัฒธรรมองค์กร   
 • นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ

   
  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
  ของปลัดกระทรวงฯ

  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   
  สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
  เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  // Webstats4U - Free web site statistics

    Share