1     2     3     4     5  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
สมัครงาน ก.พ.
  เรื่อง จัดทำข้อมูลบุคคลและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (28/08/2557)
  เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (27/08/2557)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพนคร กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน (26/08/2557)
  โครงการฝึกวิชาชีพ(การทำสมุนไพรผงขัดผิว 9 ที่นั่ง สุดท้าย วันที่ 23 ก.ย.57 โทรสอบถาม148 (26/08/2557)
  เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่ 6 (26/08/2557)
  เรื่อง เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง(นบค)รุ่น 5 (21/08/2557)
  เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (20/08/2557)
ข่าวทั้งหมด

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

 • วัฒธรรมองค์กร   
 • คืนความสุขให้ประเทศไทย

  คืนความสุขให้ประเทศไทย

 • คืนความสุขให้ประเทศไทย   
 •  
   
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   
  สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
  เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  // Webstats4U - Free web site statistics

    Share