1     2     3     4     5  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
สมัครงาน ก.พ.
  ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการธรรมสร้างสุข" (23/11/2558)
  เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23/11/2558)
  มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามการเร่งรัดการปฏิบัติงาน (20/11/2558)
  แบบฟอร์มแผนอัตรากำลังคนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19/11/2558)
  เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2558 ตามแผนกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558-2561 (17/11/2558)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (16/11/2558)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (13/11/2558)
ข่าวทั้งหมด 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share