1     2     3     4     5     6  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
 สำรวจความพึงพอใจ
สมัครงาน ก.พ.
  ประกาศความคืบหน้าเรื่องการสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้าปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29/07/2558)
  เรื่อง กำหนดการแข่งขันกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แชร์บอลหญิงและเปตอง ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ สนามภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี (29/07/2558)
  เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 (29/07/2558)
  เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและวินัยข้าราชการพลเรือน (27/07/2558)
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ e-market และ e-bidding (22/07/2558)
  เรื่อง คู่มือการบันทึกวันลาลงในระบบสารสนเทศระดับกรม (DPIS) (22/07/2558)
  เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (22/07/2558)
ข่าวทั้งหมด 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

 • วัฒธรรมองค์กร   
 • รมว.ปิติพงศ์ฯ มอบนโยบาย

  มอบนโยบาย4

 • มอบนโยบาย4   
 • มอบนโยบาย3   
 • มอบนโยบาย2   
 • มอบนโยบาย1   
 •  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   
  สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
  เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  // Webstats4U - Free web site statistics

    Share