1     2     3     4     5     6  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
สมัครงาน ก.พ.
  เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ (12/02/2559)
  เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 3 ราย (11/02/2559)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นักบริหาร ระดับต้น) (11/02/2559)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่ส่วนราชาการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ (10/02/2559)
  เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน (09/02/2559)
  เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินการรับคนพิการเข้ารับทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ (09/02/2559)
  เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (04/02/2559)
ข่าวทั้งหมด 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

  • วัฒธรรมองค์กร   
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
     
    สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
    เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

      Share