1     2     3     4  
Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
 สำรวจความพึงพอใจ
สมัครงาน ก.พ.
  แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารจัดการความรู้ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (01/09/2558)
  เรื่อง เพิ่มเติมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27/08/2558)
  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (24/08/2558)
  เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปี 2558 (24/08/2558)
  เรื่อง คู่มือกระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (24/08/2558)
  เรื่อง โครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 1- 10 กรกฎาคม 2558 (24/08/2558)
  เรื่อง โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” (24/08/2558)
ข่าวทั้งหมด



 

 
เพลงประกอบ วัฒนธรรมองค์กร

วัฒธรรมองค์กร

 • วัฒธรรมองค์กร   
 •  
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   
  สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
  เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  // Webstats4U - Free web site statistics

    Share