หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (27 ก.ค. 2559)
ราคากลางงาน "84 พรรษา มิ่งมหาราชินี ศรีเกษตร" ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 10 (22 ก.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ Sao Storage (Storage Area Network) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (6 ก.ค. 2559)
ราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (14 มิ.ย. 2559)
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN STORAGE (10 มิ.ย. 2559)
ราคากลาง อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบ SAN STORAGE วิธีสอบราคา (10 มิ.ย. 2559)
ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 66 (24 พ.ค. 2559)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษา"โครงการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559" (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการผลิตบทความ/รายงานพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเด็นที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) (16 พ.ค. 2559)
ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 76 (11 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 (29 มี.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างเหมาเก็บรวบรวม วิเคราะห์ แปรผลข้อมูลฯ (29 มี.ค. 2559)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
ราคากลางงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีพิเศษ (11 มี.ค. 2559)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มี.ค. 2559)
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (10 มี.ค. 2559)
หน่วยงาน : เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนน ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) (4 มี.ค. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ส่วน 2) (19 ก.พ. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนน ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) (12 ก.พ. 2559)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนน ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.พ. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์