Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (7 ต.ค. 2558)
ประกาศประกวดจ้างโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 13 เครื่อง (30 ก.ย. 2558)
ประกาศ สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย. 2558)
ราคากลาง สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย. 2558)
ราคากลางงานโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ร่าง จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2559 (30 ก.ย. 2558)
ราคากลางจ้างตัดเสื้อครุยสำหรับพระยาแรกนา (30 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ราคากลาง จ้างเหมาทอผ้าเยียรบับสำหรับตัดเสื้อพระยาแรกนา (เสื้อพระราชทานคอตั้ง) (30 ก.ย. 2558)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการ ข้อมูลข่าวสารของระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (30 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ก.ย. 2558)
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (29 ก.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 26 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 24 เครื่อง พร้อมพนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมผลิตและเผยแพร่สารคดีเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) (28 ก.ย. 2558)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (28 ก.ย. 2558)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (28 ก.ย. 2558)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูลโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 ก.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 ก.ย. 2558)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share