หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (16 พ.ค. 2559)
หน่วยงาน : กองนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคากลางจ้างที่ปรึกษา"โครงการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559" (16 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนให้ดำเนินการผลิตบทความ/รายงานพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเด็นที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) (16 พ.ค. 2559)
ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 76 (11 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ราคากลางงานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 (29 มี.ค. 2559)
ราคากลางงานจ้างเหมาเก็บรวบรวม วิเคราะห์ แปรผลข้อมูลฯ (29 มี.ค. 2559)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
ราคากลางงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีพิเศษ (11 มี.ค. 2559)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มี.ค. 2559)
ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (10 มี.ค. 2559)
หน่วยงาน : เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนน ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) (4 มี.ค. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ส่วน 2) (19 ก.พ. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ก.พ. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนน ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครั้งที่ 2) (12 ก.พ. 2559)
ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนน ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ก.พ. 2559)
ร่าง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) (10 ก.พ. 2559)
ร่าง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (10 ก.พ. 2559)
ราคากลางงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 ก.พ. 2559)
ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 65 (28 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนน ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (22 ม.ค. 2559)
ราคากลาง งานปรับปรุงถนนภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 ม.ค. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์