Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (26 มี.ค. 2558)
หน่วยงาน : กองคลัง
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 70-71 จำนวน 2 รุ่น (19 มี.ค. 2558)
ราคากลาง จ้างจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 (13 มี.ค. 2558)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (26 ม.ค. 2558)
หน่วยงาน : สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015
ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63 (26 ม.ค. 2558)
หน่วยงาน : สถาบันเกษตราธิการ
ประกาศประกวดราคางานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (16 ม.ค. 2558)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (16 ม.ค. 2558)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล(web conference)ครั้งที่2 (15 ม.ค. 2558)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอย่หัว (24 ธ.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 440 ครั้ง
จ้างจัดงานวันเด็กประจำปี 2558 เด็กไทยหัวใจเกษตร 12 (22 ธ.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (15 ธ.ค. 2557)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.
สอบราคาเช่าใช้บริการเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (8 ธ.ค. 2557)
หน่วยงาน : สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปะชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล (25 พ.ย. 2557)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (21 พ.ย. 2557)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.
ราคากลางงานสอบราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์เครื่อนที่แบบมือถือ ปี 2558 จำนวน 13 เครื่อง (13 พ.ย. 2557)
หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ปี 2558 จำนวน 13 เครื่อง (13 พ.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 พ.ย. 2557)
หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.
ประกาศประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 (22 ต.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สอบราคาศื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพกพา จำนวน 1 ชุด (20 ต.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share