หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ (6 ธ.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2559)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 ธ.ค. 2559)
จ้างประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (2 ธ.ค. 2559)
ราคากลางงานขัดล้างพร้อมทาสีเส้นจราจร อาคาร 4 ชั้น 1-3 (2 ธ.ค. 2559)
ราคากลางซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลภาพและเสียง (2 ธ.ค. 2559)
แหล่งที่มา : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศสอบราคาซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลภาพและเสียง (2 ธ.ค. 2559)
แหล่งที่มา : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ร่างประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (1 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สป.กษ. ส่วนกลาง พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนาน 14 รายการ (1 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (1 ธ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 55 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30 พ.ย. 2559)
ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 67 (30 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ราคากลางงานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (29 พ.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโทรทัศน์เกษตร ปี 2560 (25 พ.ย. 2559)
ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 (23 พ.ย. 2559)
แหล่งที่มา : ศทส.
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (21 พ.ย. 2559)
ราคากลาง การจัดซื่อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่าย (18 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 (17 พ.ย. 2559)
แหล่งที่มา : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคากลางโครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพิ้อการประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2560 (17 พ.ย. 2559)
แหล่งที่มา : กองเกษตรสารนิเทศ

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์