หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2560 (13 ต.ค. 2559)
แหล่งที่มา : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ต.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โถงกลางและทางเดิน ชั้น 1- 3 ทั้ง 2 ด้าน อาคาร 1) (12 ต.ค. 2559)
โครงการโทรทัศน์เกษตร ปี 2560 (10 ต.ค. 2559)
แหล่งที่มา : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ต.ค. 2559)
ราคากลางงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ต.ค. 2559)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานในงานบริการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริการในห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ก.ย. 2559)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื้อโทรทัศน์ ประจำปี 2560 (30 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ราคากลางเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANS Lumens (29 ก.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 16 เครื่อง พร้อมพนักงานประจำเครื่องฯ จำนวน 16 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการโทรทัศน์เกษตร ปี 2560 (23 ก.ย. 2559)
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการโทรทัศน์เกษตร ปี 2560 (23 ก.ย. 2559)
ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี 2560 ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ด้านธุรการและติดตามงานเร่งด่วน (20 ก.ย. 2559)
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปี 2560 ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 ราย ด้านวิเคราะห์ข้อมูลฯ (20 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ย. 2559)
ราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมห้องเก็บถังน้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 ก.ย. 2559)
ราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมพื้นหินขัดบันได อาคาร 1 (12 ก.ย. 2559)
ราคากลาง งานจ้างซ่อมพรมห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 (12 ก.ย. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์