Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาตึกหน้า อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 ก.พ. 2559)
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงถนน ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (22 ม.ค. 2559)
ราคากลาง งานปรับปรุงถนนภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 ม.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 13" (16 ธ.ค. 2558)
ราคากลาง จ้างเหมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 13" (16 ธ.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ธ.ค. 2558)
ราคากลาง งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" (23 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโทรทัศน์เกษตร ปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 พ.ย. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (30 ต.ค. 2558)
ราคากลาง งานจ้างเหมาฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 73 (28 ต.ค. 2558)
หน่วยงาน : สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง จำนวน 1 คัน (22 ต.ค. 2558)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (9 ต.ค. 2558)
หน่วยงาน : กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (7 ต.ค. 2558)
ประกาศประกวดจ้างโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 13 เครื่อง (30 ก.ย. 2558)
ประกาศ สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย. 2558)
ราคากลาง สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย. 2558)
ราคากลางงานโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ร่าง จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2559 (30 ก.ย. 2558)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share