หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ กษ. (ศขน.กษ.) (11 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนกลาง พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 14 รายการ (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (28 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22 ธ.ค. 2559)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (19 ธ.ค. 2559)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (13 ธ.ค. 2559)
ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 79 (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (9 ธ.ค. 2559)
แหล่งที่มา : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ราคากลางการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (9 ธ.ค. 2559)
แหล่งที่มา : กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศ จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 รายการ (6 ธ.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ธ.ค. 2559)
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ IPV6 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 ธ.ค. 2559)
จ้างประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (2 ธ.ค. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์