หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ร่าง โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (26 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
เรื่อง จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรทัศน์ และสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีสอบราคา (26 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โทรทัศน์ และสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีสอบราคา (26 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
เรื่อง เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูลโครงการพํฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีสอบราคา (26 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (26 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ราคากลาง โครงการดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ราคากลาง เรื่องเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูลโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีสอบราคา (26 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ราคากลาง เรื่องเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารข้อมูล สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีสอบราคา (26 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
งานจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
งานจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ราคากลางจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมพนักงานประจำเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24 ส.ค. 2559)
ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (24 ส.ค. 2559)
สอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อออนไลน์ (23 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการเสริมสร้างการรับรู้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อออนไลน์ (23 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
จ้างโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย Network ระบบอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (22 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย Network ระบบอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (22 ส.ค. 2559)
แหล่งที่มา : สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ราคากลางจัดพิมพ์ทำเนียบศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรฆฐกิจพอเพียง พ.ศ.2559 (18 ส.ค. 2559)
ราคากลางจ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 77 (16 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ราคากลางงานซ่อมแซมและเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยาง (11 ส.ค. 2559)
แหล่งที่มา : กองนโยบายและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์