หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (29 ส.ค. 2559)
ร่างแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันธ์ที่มีต่อองค์กร ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ส.ค. 2559)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สป.กษ. (26 ส.ค. 2559)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (18 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1415 ครั้ง
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (18 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1220 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2558 - 31 มี.ค.2559) ตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 ส.ค. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (16 ส.ค. 2559)
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (11 ส.ค. 2559)
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน (10 ส.ค. 2559)
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน (10 ส.ค. 2559)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรื่อนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1/2559 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559) (10 ส.ค. 2559)
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน (10 ส.ค. 2559)
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน (10 ส.ค. 2559)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรื่อนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 1/2559 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2559) (10 ส.ค. 2559)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ตูลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ของตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี (9 ส.ค. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (4 ส.ค. 2559)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2559 (4 ส.ค. 2559)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ สป.กษ. ครั้งที่ 1/2559 (4 ส.ค. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (1 ส.ค. 2559)
กำหนดการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดและวัดความดัน วันที่ 5 สค. 59 เวลา 07.00-10.30 น. แจ้งผลและพบแพทย์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (123) วันที่ 10 สค.59 เวลา 13.00-15.30 น. (1 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์