หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (18 ต.ค. 2559)
แจ้งแนวทางการรับโอนข้าราชการและการแจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (18 ต.ค. 2559)
แบบฟอร์มการรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 (12 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (5 ต.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (30 ก.ย. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (30 ก.ย. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (27 ก.ย. 2559)
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (19 ก.ย. 2559)
เรื่อง แจ้งให้ส่งผลการประเมินและบริหารวงเงินของรองอธิบดี หรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 59) (19 ก.ย. 2559)
เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (15 ก.ย. 2559)
เรื่อง แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 (13 ก.ย. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 9 ราย (7 ก.ย. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 5 ราย (7 ก.ย. 2559)
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (5 ก.ย. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (5 ก.ย. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (2 ก.ย. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (29 ส.ค. 2559)
ร่างแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันธ์ที่มีต่อองค์กร ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ส.ค. 2559)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2560 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สป.กษ. (26 ส.ค. 2559)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (18 ส.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1660 ครั้ง

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์