Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ม.ค. 2558)
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ม.ค. 2558)
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 (26 ม.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (26 ม.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(สป.กษ.) (23 ม.ค. 2558)
ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 07.00-10.30น. ณ ห้องประชุม 123 (22 ม.ค. 2558)
กำหนดการพิธีมหาพุทธาภิเษกองค์พระพิรุณทรงนาคจำลอง และเหรียญที่ระลึก วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (20 ม.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (19 ม.ค. 2558)
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (19 ม.ค. 2558)
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 ม.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษจำนวน 2 ราย (19 ม.ค. 2558)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (15 ม.ค. 2558)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 828 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (15 ม.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมวิชาการเกษตร) (15 ม.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (9 ม.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (9 ม.ค. 2558)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (8 ม.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (7 ม.ค. 2558)
ภาพกิจกรรมโครงการ " ไหว้พระสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2558 "ณ จังหวัดอ่างทอง (6 ม.ค. 2558)
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค) รุ่น 5 (6 ม.ค. 2558)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share