หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารอบรม การเปรียบเทียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 กับระเบียบเดิม โดยอาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (22 พ.ค. 2560)
เอกสารการอบรม เรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาจารย์ ณัฐชนน ศิิริพงษ์สุรภา (22 พ.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการ 1 ราย (16 พ.ค. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (16 พ.ค. 2560)
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การปรับวิธีการชำระเงินค่าสมัคร เงินสงเคราะห์ และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (9 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการ 1 ราย (9 พ.ค. 2560)
ขอความร่วมมือทำการตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (8 พ.ค. 2560)
เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กษ. ครั้งที่ 1/2560 (3 พ.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการ 1 ราย (3 พ.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการพิเศษ 5 ราย (2 พ.ค. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (2 พ.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญ 1 ราย (2 พ.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการพิเศษ 1 ราย (2 พ.ค. 2560)
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (28 เม.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 548 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (25 เม.ย. 2560)
เชิญ เจ้าหน้าที่ สป.กษ. และสำนักงานรัฐมนตรี เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เม.ย. 60 เวลา 07.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 123 (ตรวจภายในห้อง 1403) และพบแพทย์ และฟังผลตรวจสุขภาพ ในวันที่ 2 มิ.ย. 60 ตั้งแต่ 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 123 (24 เม.ย. 2560)
ตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าชื้อ) (20 เม.ย. 2560)
หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 และเอกสารประกอบการประชุม (20 เม.ย. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (19 เม.ย. 2560)
ร่างแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 เม.ย. 2560)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์