Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง(นบค)รุ่น 5 (21 ส.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (20 ส.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (18 ส.ค. 2557)
เรื่อง ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2558-2561 ของ สป.กษ. (8 ส.ค. 2557)
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการแต่งกายและเครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (8 ส.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 1 ราย (8 ส.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 1 ราย (8 ส.ค. 2557)
กำหนดการตรวจติดตามผลการรักษา ครั้งที่ 2/2557 รพ.บ้านแพ้ว (7 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (6 ส.ค. 2557)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง (6 ส.ค. 2557)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ (การทำสมุนไพรผงขัดผิว)วันที่ 23 ก.ย.57 ณห้องประชุม กนท. อาคาร 4 ชีั้น 2 เวลา 13.00-16.00 น.จำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น (5 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
เรื่อง เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค) รุ่น 5 (4 ส.ค. 2557)
สำรวจความต้องการเสื้อวัฒนธรรมองค์กร สป.กษ. (4 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1072 ครั้ง
เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์พระพิรุณทรงนาคขึ้นประดิษฐานและเปิดพิพิธภัณฑ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 (4 ส.ค. 2557)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 674/2557 (30 ก.ค. 2557)
เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ และอัคราชทูต ในสังกัด สป.กษ.(เฉพาะส่วนกลาง) รอบที่ 2 (1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย. 57) (28 ก.ค. 2557)
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพนักงานราชการ ของ สป.กษ. (25 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1442 ครั้ง
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกที่ 666/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ 651/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่ 655/2557 (22 ก.ค. 2557)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share