Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการธรรมสร้างสุข" (23 พ.ย. 2558)
เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 พ.ย. 2558)
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามการเร่งรัดการปฏิบัติงาน (20 พ.ย. 2558)
แบบฟอร์มแผนอัตรากำลังคนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 พ.ย. 2558)
เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี 2558 ตามแผนกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558-2561 (17 พ.ย. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (16 พ.ย. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (13 พ.ย. 2558)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (13 พ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 388 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน จำนวน 6 ราย (10 พ.ย. 2558)
เรื่อง ขอส่งรายชื่อนักกีฬาเทนนิสและเทเบิลเทนนิส (10 พ.ย. 2558)
เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกฎ ก.พ. (6 พ.ย. 2558)
ขอประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษบัตรโดยสารสำหรับข้าราชการ (นกแอร์) (6 พ.ย. 2558)
ขอเชิญเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (6 พ.ย. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (4 พ.ย. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (4 พ.ย. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 2 ราย (3 พ.ย. 2558)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง (2 พ.ย. 2558)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (2 พ.ย. 2558)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังธรรม โครงการ "ธรรมสร้างสุข" (30 ต.ค. 2558)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน จำนวน 2 ราย (30 ต.ค. 2558)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share