หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (17 ม.ค. 2560)
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (17 ม.ค. 2560)
เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (17 ม.ค. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (17 ม.ค. 2560)
ด้วยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ขอรวบรวมกระปุกออมสิน ตามโครงการ “ออมบุญอุ่นใจ คือกำไรให้แผ่นดิน” ท่านใดมีกระปุกออมสินดังกล่าวขอส่งคืนมายัง กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ** ภายในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 60 (ในวันและเวลาทำการ) ** (11 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งอำนวยการ (9 ม.ค. 2560)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินที่ 2/2559 (1 เม.ย. 59 - 30 ก.ย. 59) ตำแหน่งบริหาร (9 ม.ค. 2560)
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งวิชาการ (ส่วนกลาง) (9 ม.ค. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (5 ม.ค. 2560)
มอบความสุขปีใหม่โดย "กรมส่งเสริมสหกรณ์" นำข้าวหอมมะลิ(ใหม่) จากทุ่งกุลาร้องไห้และทุ่งสัมฤทธิ์มาจำหน่ายในราคาถูก (ขนาดกิโลกรัม ราคา 25 บาท) ในวันพฤหัสที่ 5 มกราคม 2560 บริเวณโรงอาหารกระทรวงเกษตรฯ **วันเดี่ยวเท่านั้น** (4 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (30 ธ.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (30 ธ.ค. 2559)
ขอเชิญร่วมบริจาค ปฏิทินตั้งโต๊ะ แผ่น ซีดีเปล่า เทปคลาสเซ็ต เพื่อไปมอบแก่ มูลนิธิคนตาบอด นำไปแปรสภาพเป็นสื่อการเรียน การสอน แก่ผู้พิการทางสายตา บริจาคได้ที่ กลุ่มสวัสดิการ ฯ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 6ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 (29 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 5 ราย (26 ธ.ค. 2559)
เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (16 ธ.ค. 2559)
เชิญเยี่ยมชมบูทประชาสัมพันธ์ "โครงการสวัสดิการซื้อรถจักยานยนต์ฯ" ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.59 และวันอังครที่ 20 ธ.ค.59 ณ บริเวณโรงอาหารกระทรวงเกษตรและสหกร์ (16 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 232 ครั้ง
พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต (7 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 425 ครั้ง
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาจทำให้ทรัพย์สิน บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้ ตามระเบียบสวัสดิการ สป.กษ.ว่าด้วยการสงเคราะห์เจ (6 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 317 ครั้ง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (6 ธ.ค. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (2 ธ.ค. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์