หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 (25 พ.ค. 2559)
วิทยากรตัวคูณ "แนวทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" (24 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
กำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี59 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม(135) ผู้เข้าร่วมโปรดกรอกรายละเอียดตามแบบสอบถาม (24 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ (อำนวยการ ระดับสูง) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ (24 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 783 ครั้ง
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (24 พ.ค. 2559)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องย้ายข้าราชการ (เกษตรและเสหกรณ์จังหวัด) (23 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 3631 ครั้ง
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (23 พ.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (16 พ.ค. 2559)
ภาพส่งมอบรถจักรยานยนต์ โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ ในวันที่ 12 พ.ค.59 (12 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (12 พ.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (11 พ.ค. 2559)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการด้านที่พักอาศัย (บางเขน) (10 พ.ค. 2559)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรียนการทำ "กระเป๋าสาน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 124 เวลา 13.30-16.00 น. (จำนวนจำกัด 20 ท่าน) (4 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
กระทรวงเกษตรฯ จัดการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (4 พ.ค. 2559)
รายชื่อทำเนียบเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 พ.ค. 2559)
แบบฟอร์มทำเนียบเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 พ.ค. 2559)
เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (3 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 754 ครั้ง
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (3 พ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 735 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 2 ราย (3 พ.ค. 2559)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง (3 พ.ค. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์