หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จาก “ปลาช่อน” ของ สหกรณ์ประมงและการแปรรูปอ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 (หน้าโรงอาหาร กษ.) (23 มิ.ย. 2560)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ (23 มิ.ย. 2560)
เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 มิ.ย. 2560)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง (19 มิ.ย. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 9 ตำแหน่ง (19 มิ.ย. 2560)
ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1 - 4) (19 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ ธรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 10 ณ วัดปลักไม้ลาย อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 (เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ท่าน) (15 มิ.ย. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการพิเศษ 1 ราย (14 มิ.ย. 2560)
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ฟังธรรม โครงการ ฟังธรรม สร้างสุข หัวข้อ "จิตสำราญ งานเป็นสุข" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต จากเดิมเป็นห้องสมุุดกระทรวงเกษตร เปลี่ยนเป็นห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 115) (12 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
แจ้งเวียนตำแหน่งว่างในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.กษ. (9 มิ.ย. 2560)
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 มิ.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 มิ.ย. 2560)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังธรรม โครงการ ฟังธรรม สร้างสุข หัวข้อ "จิตสำราญ งานเป็นสุข" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ณ ห้องสมุุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. (ถ่ายทอดสดโดย สถาบันเกษตราธิการ www.kst.go.th (7 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (2 มิ.ย. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการ 1 ราย (2 มิ.ย. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการพิเศษ 1 ราย (30 พ.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการ 1 ราย (30 พ.ค. 2560)
แจ้งเปลี่ยนสถานที่พบแพทย์ และฟังผลตรวจสุขภาพ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 "เป็นห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403" เวลา 08.30-11.00 น. (25 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
เชิญ เจ้าหน้าที่ สป.กษ. และสำนักงานรัฐมนตรี พบแพทย์ และฟังผลตรวจสุขภาพ ในวันที่ 2 มิ.ย. 60 ตั้งแต่ 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 123 (23 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ขอขยายระยะเวลาตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ของส่วนระบบกรม จากวันที่ 19 พฤษภาคม ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น. (23 พ.ค. 2560)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์