หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต (7 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาจทำให้ทรัพย์สิน บ้านเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้ ตามระเบียบสวัสดิการ สป.กษ.ว่าด้วยการสงเคราะห์เจ (6 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (6 ธ.ค. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (2 ธ.ค. 2559)
กำหนดการตรวจสุขภาพ เจาะเลือดและวัดความดัน วันที่ 1 ธันวาคม 59 เวลา 07.00-10.30 น. แจ้งผลและพบแพทย์ วันที่ 6 ธันวาคม 59 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกร์ ห้อง 123 (1 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2559 และแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 ของ สป.กษ. (1 ธ.ค. 2559)
ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559 (1 ธ.ค. 2559)
แบบฟอร์มรายงานการจ้างงานคนพิการ (30 พ.ย. 2559)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (22 พ.ย. 2559)
แบบฟอร์มแผนอัตรากำลังคนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (9 พ.ย. 2559)
เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (2 พ.ย. 2559)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู้่ในภูมิภาคแอฟริกาลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติและเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษประจำปีงบประมาณ 2560 (1 พ.ย. 2559)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 2 ราย (28 ต.ค. 2559)
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (26 ต.ค. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (18 ต.ค. 2559)
แจ้งแนวทางการรับโอนข้าราชการและการแจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (18 ต.ค. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (5 ต.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน ตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (30 ก.ย. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (30 ก.ย. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (27 ก.ย. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์