Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ 861/2558 (12 ต.ค. 2558)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน จำนวน 12 ราย (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง การมอบหมายเขตตรวจราชการ/รับผิดชอบติดตามเร่งรัดงานในระดับกรม (9 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใดลืมเสื้อไว้ในงานเกษียณ สป.กษ. วันที่ 17 ก.ย. 58 ติดต่อขอรับคืนได้ที่กลุ่มสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. โทร.02-629-9094 (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน ที่ 852/2558 (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน ที่ 853/2558 (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 ต.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ (6 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 285 ครั้ง
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (5 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 ต.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงและอธิบดีกรมชลประทาน) (2 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 1553 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนอธิบดี/เลขาธิการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 ก.ย. 2558)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ (30 ก.ย. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 1 ราย (30 ก.ย. 2558)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share