Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ (24 ก.ย. 2557)
เรื่อง ให้โอนข้าราชการที่ 927/2557 (23 ก.ย. 2557)
เรื่อง ให้โอนข้าราชการที่ 929/2557 (23 ก.ย. 2557)
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ 928/2557 (23 ก.ย. 2557)
เรื่อง แจ้งเวียนองค์ความรู้เกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี มติ กพ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการเพิ่มเติม (23 ก.ย. 2557)
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย.57) (22 ก.ย. 2557)
เรื่อง เลื่อนข้าราชการที่ 886/2557 (17 ก.ย. 2557)
ภาพกิจกรรมตรวจติดตามผลการรักษา รพ.บ้านแพ้ว ครั้งที่ 2/2557 (11 ก.ย. 2557)
เรื่อง เลื่อนข้าราชการที่ 865/2557 (10 ก.ย. 2557)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 861/2557 (8 ก.ย. 2557)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 844/2557 (8 ก.ย. 2557)
เรื่อง ย้ายราชการที่ กษ.0202/ว622 (5 ก.ย. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการพิเศษจำนวน 2 ราย (5 ก.ย. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการพิเศษจำนวน 17 ราย (4 ก.ย. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (4 ก.ย. 2557)
แจ้งเปลี่ยนห้องตรวจสุขภาพวันที่ 4 สิงหาคม 2557 จากเดิม ห้อง123 ขอเปลี่ยนเป็นห้องประชุมสำนักตรวจราชการ 1403 (2 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
เรื่อง การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (29 ส.ค. 2557)
เรื่อง จัดทำข้อมูลบุคคลและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (28 ส.ค. 2557)
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (27 ส.ค. 2557)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพนคร กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน (26 ส.ค. 2557)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share