หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (20 ก.พ. 2560)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (20 ก.พ. 2560)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (20 ก.พ. 2560)
เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.พ. 2560)
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ก.พ. 2560)
เรื่อง รายงานประจำปี กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ปี 2559 (8 ก.พ. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (1 ก.พ. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (1 ก.พ. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 3 ราย (27 ม.ค. 2560)
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะ แผ่นซีดีเปล่า ไปบริจาคให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดังรูปภาพประกอบ (26 ม.ค. 2560)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (24 ม.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (23 ม.ค. 2560)
รายงานการควบคุมภายในของ สป.กษ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (18 ม.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (17 ม.ค. 2560)
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (17 ม.ค. 2560)
เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (17 ม.ค. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (17 ม.ค. 2560)
ด้วยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ขอรวบรวมกระปุกออมสิน ตามโครงการ “ออมบุญอุ่นใจ คือกำไรให้แผ่นดิน” ท่านใดมีกระปุกออมสินดังกล่าวขอส่งคืนมายัง กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ** ภายในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 60 (ในวันและเวลาทำการ) ** (11 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งอำนวยการ (9 ม.ค. 2560)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินที่ 2/2559 (1 เม.ย. 59 - 30 ก.ย. 59) ตำแหน่งบริหาร (9 ม.ค. 2560)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์