Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
 สำรวจความพึงพอใจ

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (3 ก.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (30 มิ.ย. 2558)
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 มิ.ย. 2558)
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (29 มิ.ย. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 มิ.ย. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมส่งเสริมการเกษตร) (26 มิ.ย. 2558)
แบบเสื้อโปโลสีฟ้า ปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 1332 ครั้ง
เชิญสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้า ปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 มิ.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมปศุสัตว์-กรมการข้าว) (24 มิ.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24 มิ.ย. 2558)
กษ ที่ 556/2558 ลว.22 มิ.ย. 58 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน (23 มิ.ย. 2558)
โครงการประกวดการพัฒนาระบบการทำงาน The Best Man Show (22 มิ.ย. 2558)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงหารฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพวันที่ 29 มิย58 รับจำนวน 20 คนเท่านั้น (22 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (18 มิ.ย. 2558)
ภาพกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (17 มิ.ย. 2558)
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (16 มิ.ย. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (12 มิ.ย. 2558)
เรื่อง เชิญชวนให้ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง (11 มิ.ย. 2558)
เรื่อง ของเหลือใช้เอามาขาย (11 มิ.ย. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับต้น (กรมการข้าว) (11 มิ.ย. 2558)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share