Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (22 ต.ค. 2557)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. (21 ต.ค. 2557)
เรื่อง การสำรวจข้อมูลตามมาตรา 33 และมาตรา 35 (21 ต.ค. 2557)
เรื่อง ให้โอนข้าราชการที่ 1032/2557 (21 ต.ค. 2557)
เรื่อง รับโอนข้าราชการที่ 1021/2557 (17 ต.ค. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนที่ 933/2557 (16 ต.ค. 2557)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 964/2557 (16 ต.ค. 2557)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (16 ต.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 2 ราย (16 ต.ค. 2557)
ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (14 ต.ค. 2557)
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ " English, we can! " (13 ต.ค. 2557)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและประเภทอำนวยการระดับสูง (9 ต.ค. 2557)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"ไหว้พระสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2558 "ณ จังหวัดอ่างทอง ในวันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น (8 ต.ค. 2557)
การขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ครบเกษียณอายุราชการพ้นจากตำแหน่ง (8 ต.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 711 ครั้ง
"ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ"(การทำอาหารสเต็กหมู)รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น ในวันที่ 27พ.ย.57 ห้องประชุม กนท.อาคาร 4 ชั้น 2 (8 ต.ค. 2557)
ประกาศสำนักนายกเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน(ทรงคุณวุฒิ-กรมชลประทานและกรมประมง) (7 ต.ค. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 892/2557 (7 ต.ค. 2557)
เรื่อง ย้ายราชการที่ 919/2557 (6 ต.ค. 2557)
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 908/2557 (6 ต.ค. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนที่ 877/2557 (6 ต.ค. 2557)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share