Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สป.กษ. เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ (24 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน (กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94) (24 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน (กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71) (24 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกที่ 666/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ 651/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่ 655/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการที่ 653/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการที่ 652/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง อัตราร้อยละฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งระดับอำนวยการต้น (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง อัตราร้อยละฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและอำนวยการสูง (22 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (22 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
เกษตรฯ เริ่มเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 – 2557 (22 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้โดยการสอบปฎิบัติและการสอบสัมภาษณ์ (18 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 ก.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (17 ก.ค. 2557)
ภาพกิจกรรม " โครงการฝึกวิชาชีพ "(การทำเทียนสปานวดตัว) ณ วันที่ 16 ก.ค.57 (17 ก.ค. 2557)
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (16 ก.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ดาวน์โหลด 508 ครั้ง
การให้โอนและรับโอนข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสป.กษ.และสร. (15 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (10 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 354 ครั้ง

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share