หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (25 เม.ย. 2559)
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (25 เม.ย. 2559)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเรียนการทำ "จิ๊กซอว์โคมไฟ" ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 124 เวลา 15.00-16.30 น. (จำนวนจำกัด 20 ท่าน) (20 เม.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
เรื่อง ย้ายข้าราชการ (19 เม.ย. 2559)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (12 เม.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 1517 ครั้ง
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (12 เม.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 716 ครั้ง
โครงการสวัสดิการซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำของ สป.กษ. และ สร. (8 เม.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 526 ครั้ง
เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559 (8 เม.ย. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (7 เม.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อข้าราชการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงใน กระทรวงเกษตรฯ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ (5 เม.ย. 2559)
แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5 เม.ย. 2559)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 728 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (รองอธิบดีกรมชลประทาน) (25 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1434 ครั้ง
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (24 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 1730 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (24 มี.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (23 มี.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (22 มี.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินฯ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) (21 มี.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 2003 ครั้ง
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 มี.ค. 2559)
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 (15 มี.ค. 2559)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์