หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (22 ก.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (15 ก.ค. 2559)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (13 ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 854 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (8 ก.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (8 ก.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)ของตำแหน่งประเภทบริหารสูงและบริหารต้นในสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ก.ค. 2559)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพพร(ผู้อำนวยการระดับสูง) (6 ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (5 ก.ค. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (1 ก.ค. 2559)
Vote ผู้บริหารในดวงใจ (1 ก.ค. 2559)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (29 มิ.ย. 2559)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (27 มิ.ย. 2559)
เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (27 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการ ไหว้พระสุขใจ" ณ จังหวัดสมุทรสงคราม-จังหวัดราชบุรี วันที่ 23 ก.ค. 59 (เฉพาะส่วนกลาง) (22 มิ.ย. 2559)
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรง (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) (22 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 1143 ครั้ง
แจ้งเวัยนตำแหน่งว่าง (17 มิ.ย. 2559)
เรื่อง สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต (17 มิ.ย. 2559)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (16 มิ.ย. 2559)
ขอเชิญร่วมฟังธรรม "โครงการธรรมะสุขใจ" บรรยายธรรมโดย พระอุดมประชาทร(อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระ (13 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (อัครราชทูตที่ปรึกษา) (13 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 506 ครั้ง

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์