Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 674/2557 (30 ก.ค. 2557)
เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ และอัคราชทูต ในสังกัด สป.กษ.(เฉพาะส่วนกลาง) รอบที่ 2 (1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย. 57) (28 ก.ค. 2557)
เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพนักงานราชการ ของ สป.กษ. (25 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 814 ครั้ง
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกที่ 666/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ 651/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่ 655/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการที่ 653/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการที่ 652/2557 (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง อัตราร้อยละฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งระดับอำนวยการต้น (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง อัตราร้อยละฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและอำนวยการสูง (22 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (22 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
เกษตรฯ เริ่มเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 – 2557 (22 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้โดยการสอบปฎิบัติและการสอบสัมภาษณ์ (18 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 ก.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (17 ก.ค. 2557)
ภาพกิจกรรม " โครงการฝึกวิชาชีพ "(การทำเทียนสปานวดตัว) ณ วันที่ 16 ก.ค.57 (17 ก.ค. 2557)
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (16 ก.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ดาวน์โหลด 611 ครั้ง
การให้โอนและรับโอนข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสป.กษ.และสร. (15 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (10 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 387 ครั้ง

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share