Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
 สำรวจความพึงพอใจ

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เพิ่มเติมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ส.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปี 2558 (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง คู่มือกระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง โครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 1- 10 กรกฎาคม 2558 (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนโครงสร้างอัตรากำลังล่วงหน้า (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง แผนการจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่ (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง รายงานผลโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนโครงสร้างอัตรากำลังล่วงหน้า (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการ Action Plan ปี 59 (24 ส.ค. 2558)
การจัดทำข้อมูลบุคคล และผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (20 ส.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 575 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการแข่งขันกีฬาเปตองกีฬาข้าราชการพลเรือนวันที่ 21 สค.58 ณ.สนามภายในกรมชลประทานปากเกร็ด นนทบุรี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน" (19 ส.ค. 2558)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (13 ส.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (10 ส.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (3 ส.ค. 2558)
ประกาศความคืบหน้าเรื่องการสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้าปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ก.ค. 2558)
เรื่อง กำหนดการแข่งขันกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แชร์บอลหญิงและเปตอง ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ สนามภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี (29 ก.ค. 2558)
เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 (29 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและวินัยข้าราชการพลเรือน (27 ก.ค. 2558)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share