หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอข้อมูลส่วนราชการในสังกัด กษ. เพื่อประกอบการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กษ. (28 มี.ค. 2560)
รูปภาพกิจกรรม "โครงการฟังธรรมสุขใจ" บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ศักดา สุนฺทโร ณ. ห้องประชุมไชยยงค์ชูชาติ (สปก.) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 93 คน (27 มี.ค. 2560)
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของ กษ. ครั้งที่ 1/2560 (24 มี.ค. 2560)
ประกาศ สป.กษ. ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน ในสร. และ สป.กษ. พ.ศ.2560 (24 มี.ค. 2560)
งดถ่ายทอดสด บรรยายธรรม โครงการ "ฟังธรรมสร้างสุข" (23 มี.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (22 มี.ค. 2560)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังธรรม โครงการ "ฟังธรรมสร้างสุข" (20 มี.ค. 2560)
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (17 มี.ค. 2560)
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน (15 มี.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (15 มี.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (14 มี.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (7 มี.ค. 2560)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (24 ก.พ. 2560)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 (24 ก.พ. 2560)
เรื่อง แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (20 ก.พ. 2560)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 (20 ก.พ. 2560)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (20 ก.พ. 2560)
เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (16 ก.พ. 2560)
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ก.พ. 2560)
เรื่อง รายงานประจำปี กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ปี 2559 (8 ก.พ. 2560)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์