Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานระดับชำนาญการ 1 ราย (30 ม.ค. 2558)
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (30 ม.ค. 2558)
เรื่อง ข้าราชการลาออกจากราชการ (30 ม.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (30 ม.ค. 2558)
เรื่อง ย้ายข้าราชการ (30 ม.ค. 2558)
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (29 ม.ค. 2558)
รายงานการควบคุมภายในของ สป.กษ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (29 ม.ค. 2558)
เรื่อง ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ม.ค. 2558)
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของ สป.กษ. ประจำปีงบประมาณ 2558 (28 ม.ค. 2558)
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2558 (26 ม.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (26 ม.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(สป.กษ.) (23 ม.ค. 2558)
ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 07.00-10.30น. ณ ห้องประชุม 123 (22 ม.ค. 2558)
กำหนดการพิธีมหาพุทธาภิเษกองค์พระพิรุณทรงนาคจำลอง และเหรียญที่ระลึก วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (20 ม.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (19 ม.ค. 2558)
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (19 ม.ค. 2558)
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 ม.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษจำนวน 2 ราย (19 ม.ค. 2558)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (15 ม.ค. 2558)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 876 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (15 ม.ค. 2558)

หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share