หน้าหลัก >> ภาคเหนือ
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดภาคเหนือ ข่าว/บทความทั้งหมด
ภาคเหนือ
แพร่
ประวัติการศึกษา : ว.ท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514-2518 ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000<br /> โทรศัพท์ 054-521043<br /> โทรสาร 054-523631<br /> E-mail www.paco_pre@opsmoac.go.th
กำแพงเพชร
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และเสนอแนวทางและติดตามการใช้งบประมาณประจำปีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
เชียงราย
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
อุทัยธานี
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าแผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นต้น
อุตรดิตถ์
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นต้น
สุโขทัย
ศึกษา วิเคราะห&#63246;และจัดทํายุทธศาสตร&#63246;การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทํางบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ จังหวัด เป็นต้น
ลำพูน
ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรละสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ลำปาง
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธสาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
เพชรบูรณ์
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
พิษณุโลก
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
พิจิตร
ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และเสนอแนวทางการติดตามการใช้งบประมาณประจำปีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
นครสวรรค์
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
ตาก
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และเสนอแนวทาง และติดตามการใช้งบประมาณประจำปีของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
พะเยา
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดนโยบายพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และเสนอแนวทางและติดตามการใช้งบประมาณประจำปีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
น่าน
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดนโยบายพัฒนาการ เกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์และเสนอแนวทางติดตามผลการใช้งบประมาณประจำปีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
เชียงใหม่
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า

หน้า [1]

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์