Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ ข่าว/บทความทั้งหมด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (11 ก.ค. 2555)
ระเบียบ สป.กษ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ.2548 (17 ก.พ. 2555)

หน้า [1]
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share