www.opsmoac.go.th
 
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
Font Size : normal big w3c
  การบริการ
หน้าหลัก >> กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ ข่าว/บทความทั้งหมด
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับพนักงานราชการ
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ (ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน) (26 เม.ย. 2559)
แหล่งที่มา : กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 741 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (26 เม.ย. 2559)
แหล่งที่มา : กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 826 ครั้ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (11 ก.ค. 2555)
ระเบียบ สป.กษ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ.2548 (17 ก.พ. 2555)

หน้า [1]
  ข่าวด่วน
  FAQ
บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th

Thailand Web Stat
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์