Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2556 (18 เม.ย. 2556)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ (18 เม.ย. 2556)
แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2556 (18 เม.ย. 2556)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ (18 เม.ย. 2556)
แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (18 เม.ย. 2556)
แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (18 เม.ย. 2556)
แบบฟอร์มการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (18 เม.ย. 2556)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของส่วนราชการ (18 เม.ย. 2556)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมส่งเสริมการเกษตร) (17 เม.ย. 2556)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ"(ทำน้ำยาเอนกประสงค์ (11 เม.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 908 ครั้ง
ประมวลภาพตรวจติดตามผลการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 1 (11 เม.ย. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 769 ครั้ง
ประเมิน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด (10 เม.ย. 2556)
เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2555 (10 เม.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 899 ครั้ง
ประกาศ ผลการออกรางวัลสลากกาชาดของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ (9 เม.ย. 2556)
การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2555 (2 เม.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1877 ครั้ง
สัมมนา "บทบาทของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในการสนับสนุนภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ" ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2556 (1 เม.ย. 2556)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (26 มี.ค. 2556)
ขอเชิญเข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษา (26 มี.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 1764 ครั้ง
ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สมาชิกถึงแก่กรรม (26 มี.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 1768 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 4 ภาค (22 มี.ค. 2556)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share