Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน (19 พ.ย. 2556)
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 พ.ย. 2556)
เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการที่ 1186/2556 (12 พ.ย. 2556)
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 (12 พ.ย. 2556)
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนที่ 956/2556 (11 พ.ย. 2556)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 พ.ย. 2556)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 พ.ย. 2556)
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ 1173/2556 (8 พ.ย. 2556)
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ (8 พ.ย. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 4 ราย (7 พ.ย. 2556)
เรื่อง คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 8 คำสั่ง (5 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 7338 ครั้ง
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (5 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1636 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 2 ราย (5 พ.ย. 2556)
สวัสดิการมือถือ i phone 5 s และ i phone 5C มาแล้ว (โครงการระยะที่ 3) (5 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1429 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับต้น(รองอธิบดี/รองเลขาธิการ) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4 พ.ย. 2556)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 931 (1 พ.ย. 2556)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 1135 (31 ต.ค. 2556)
เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทน (31 ต.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1500 ครั้ง
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 898 (30 ต.ค. 2556)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 1134 (30 ต.ค. 2556)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share