หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 มี.ค. 2558)
เรื่อง โอนครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน (รูปครุภัณฑ์) (3 มี.ค. 2558)
เรื่อง โอนครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นต้องใช้งาน (3 มี.ค. 2558)
การประชุมสัมมนา เรื่องการขับเคลื่อนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (3 มี.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (2 มี.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (2 มี.ค. 2558)
เรื่อง แบบฟอร์มขอรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (2 มี.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายหน้าที่สั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ก.พ. 2558)
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม สป.กษ. ปีงบประมาณ 2558 (25 ก.พ. 2558)
เรื่อง ย้ายข้าราชการและเลื่อนข้าราชการ (25 ก.พ. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(สป.กษ.และกรมฝนหลวงฯ)) (24 ก.พ. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) (24 ก.พ. 2558)
เรื่อง สั่งจองเสื้อสีม่วง ปักตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (19 ก.พ. 2558)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรร่วมปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงประเทศไทยในงาน Universal Exhibition Milano 2015 (16 ก.พ. 2558)
คำสั่งรับโอนให้โอนรองอธิบดีกรมการข้าว (10 ก.พ. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานชำนาญการพิเศษจำนวน 1 ราย (10 ก.พ. 2558)
เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อกพ.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (10 ก.พ. 2558)
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ก.พ. 2558)
มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการมกอช.(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) (4 ก.พ. 2558)
ใช้สิทธิ UNDO (3 ก.พ. 2558)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์