หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24 มิ.ย. 2558)
กษ ที่ 556/2558 ลว.22 มิ.ย. 58 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน (23 มิ.ย. 2558)
โครงการประกวดการพัฒนาระบบการทำงาน The Best Man Show (22 มิ.ย. 2558)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงหารฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพวันที่ 29 มิย58 รับจำนวน 20 คนเท่านั้น (22 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 492 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (18 มิ.ย. 2558)
ภาพกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (17 มิ.ย. 2558)
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (16 มิ.ย. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (12 มิ.ย. 2558)
เรื่อง เชิญชวนให้ดำเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง (11 มิ.ย. 2558)
เรื่อง ของเหลือใช้เอามาขาย (11 มิ.ย. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับต้น (กรมการข้าว) (11 มิ.ย. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมปศุสัตว์) (3 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 1697 ครั้ง
เรื่อง ขอให้รายงานผลการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557 (3 มิ.ย. 2558)
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รองอธิบดีกรมการข้าว) (2 มิ.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมส่งเสริมการเกษตร) (2 มิ.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 มิ.ย. 2558)
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา (2 มิ.ย. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและให้รักษาการในตำแหน่ง (2 มิ.ย. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 พ.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (29 พ.ค. 2558)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์