Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานระดับชำนาญการจำนวน 2 ราย (21 เม.ย. 2557)
เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2557 (9 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 7513 ครั้ง
การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2556 (4 เม.ย. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง (2 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 1734 ครั้ง
ด่วน! ด้วยสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ว่างจำนวน 3 ตำแหน่ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-9772-6497 , 08-1870-2719 และ 08-9895-6566 (31 มี.ค. 2557)
ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี (28 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 976 ครั้ง
การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 (27 มี.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1730 ครั้ง
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่่ 10 (25 มี.ค. 2557)
การสรรหาข้าราชการไปปฏิบัติราชที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม (25 มี.ค. 2557)
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ 260/2557 ลว. 21 มี.ค. 2557 (25 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1598 ครั้ง
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องแต่งข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง (กรมหม่อนไหม-กรมปศุสัตว์) (25 มี.ค. 2557)
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ 249/2557 (20 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1510 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (20 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 764 ครั้ง
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (20 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1601 ครั้ง
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย (18 มี.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงาน (17 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1522 ครั้ง
กำหนดการพบแพทย์พร้อมรับยา (14 มี.ค. 2557)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 1555 ครั้ง
เรื่อง การสงวนอัตราไว้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๗ (13 มี.ค. 2557)
ทำเนียบผู้ประสานงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 มี.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาวน์โหลด 1611 ครั้ง
เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประเมินผลงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (6 มี.ค. 2557)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share