หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (13 ส.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (10 ส.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (3 ส.ค. 2558)
ประกาศความคืบหน้าเรื่องการสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้าปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ก.ค. 2558)
เรื่อง กำหนดการแข่งขันกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แชร์บอลหญิงและเปตอง ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ สนามภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี (29 ก.ค. 2558)
เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 (29 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 435 ครั้ง
เรื่อง การดำเนินการทางวินัยและวินัยข้าราชการพลเรือน (27 ก.ค. 2558)
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ e-market และ e-bidding (22 ก.ค. 2558)
เรื่อง คู่มือการบันทึกวันลาลงในระบบสารสนเทศระดับกรม (DPIS) (22 ก.ค. 2558)
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (22 ก.ค. 2558)
เรื่อง กำหนดตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน ครั้งที่ 1/2558 (21 ก.ค. 2558)
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20 ก.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ กรมปศุสัตว์ (20 ก.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ย้ายข้าราชการ กรมการข้าว (20 ก.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 2 ราย (15 ก.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (14 ก.ค. 2558)
เรื่อง มอบอำนาจการสั่งการและดำเนินการ (9 ก.ค. 2558)
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกวิชาชีพ(การทำประดิษฐ์ดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอก (8 ก.ค. 2558)
ยอดเงินบริจาควัดถ้ำพุหว้าในโครงการธรรมเกษตรสัญจรในการสร้างพระ จำนวนเงิน 34,210-บาท (8 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 336 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (3 ก.ค. 2558)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์