Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (19 ม.ค. 2558)
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 ม.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษจำนวน 2 ราย (19 ม.ค. 2558)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (15 ม.ค. 2558)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1307 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (15 ม.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมวิชาการเกษตร) (15 ม.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (9 ม.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง (9 ม.ค. 2558)
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (8 ม.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (7 ม.ค. 2558)
ภาพกิจกรรมโครงการ " ไหว้พระสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2558 "ณ จังหวัดอ่างทอง (6 ม.ค. 2558)
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค) รุ่น 5 (6 ม.ค. 2558)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสี สป.กษ. ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2558 (5 ม.ค. 2558)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 1285/2557 (5 ม.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง (29 ธ.ค. 2557)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (29 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 861 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับต้น (รองอธิบดี/รองเลขาธิการ) (29 ธ.ค. 2557)
เรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2558-2561 ของ สป.กษ. (26 ธ.ค. 2557)
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน (26 ธ.ค. 2557)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (26 ธ.ค. 2557)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share