หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ กรมปศุสัตว์ (20 ก.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ย้ายข้าราชการ กรมการข้าว (20 ก.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 2 ราย (15 ก.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 1 ราย (14 ก.ค. 2558)
เรื่อง มอบอำนาจการสั่งการและดำเนินการ (9 ก.ค. 2558)
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกวิชาชีพ(การทำประดิษฐ์ดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอก (8 ก.ค. 2558)
ยอดเงินบริจาควัดถ้ำพุหว้าในโครงการธรรมเกษตรสัญจรในการสร้างพระ จำนวนเงิน 34,210-บาท (8 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 319 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (3 ก.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (30 มิ.ย. 2558)
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 มิ.ย. 2558)
เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน (29 มิ.ย. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 มิ.ย. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมส่งเสริมการเกษตร) (26 มิ.ย. 2558)
แบบเสื้อโปโลสีฟ้า ปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 2808 ครั้ง
เชิญสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้า ปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 มิ.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(กรมปศุสัตว์-กรมการข้าว) (24 มิ.ย. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24 มิ.ย. 2558)
กษ ที่ 556/2558 ลว.22 มิ.ย. 58 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน (23 มิ.ย. 2558)
โครงการประกวดการพัฒนาระบบการทำงาน The Best Man Show (22 มิ.ย. 2558)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงหารฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพวันที่ 29 มิย58 รับจำนวน 20 คนเท่านั้น (22 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 498 ครั้ง

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์