Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพตรวจติดตามผลการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๕๖ (16 ก.ค. 2556)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 1079 ครั้ง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการอาวุธปืนระยะที่ 3 (16 ก.ค. 2556)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.,กรมปศุสัตว์,กรมส่งเสริมการเกษตร) (15 ก.ค. 2556)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการที่ 751/2556 (15 ก.ค. 2556)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก (15 ก.ค. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 474 ครั้ง
เรื่อง แจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย(นิติกรเชี่ยวชาญ)ตำแหน่งว่าง (12 ก.ค. 2556)
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (11 ก.ค. 2556)
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (11 ก.ค. 2556)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ดาวน์โหลด 759 ครั้ง
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ 606/2556 (10 ก.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบประมวลความรู้เป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร (10 ก.ค. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (5 ก.ค. 2556)
ขอเชิญร่วามกิจกรรมตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ "สป.กษ.ขออาสาถวายเทียนพรรษา และทำความสะอาดบริเวณวัด" ณ วัดสระเกศ วันที่ 15 ก.ค.56 (4 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 597 ครั้ง
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (4 ก.ค. 2556)
เรื่อง การเสนอขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (2 ก.ค. 2556)
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 692/2556 (2 ก.ค. 2556)
แจ้งเลื่อนการสอบประมวลความรู้เพื่อเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร (2 ก.ค. 2556)
เรื่อง เลื่อนข้าราชการที่ 613/2556 (28 มิ.ย. 2556)
เรื่อง เลื่อนข้าราชการที่ 605/2556 (28 มิ.ย. 2556)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (26 มิ.ย. 2556)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ"(การทำโลชั่นผสมครัมกันแดด) (26 มิ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 1177 ครั้ง

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share