Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย (3 มิ.ย. 2557)
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (3 มิ.ย. 2557)
เรื่อง การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ (2 มิ.ย. 2557)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (30 พ.ค. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 พ.ค. 2557)
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ (29 พ.ค. 2557)
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (29 พ.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 1 ราย (29 พ.ค. 2557)
คำสั่งย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการเป็นประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (28 พ.ค. 2557)
เรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2554-2557 (action plan) (28 พ.ค. 2557)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล วันที่ 26 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุม 123 เวลา 10.30-12.00 น. (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 466 ครั้ง
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ไม่ตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (21 พ.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 2 ราย (19 พ.ค. 2557)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖ [เหรียญจักรพรรดิมาลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์] (16 พ.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1177 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ [พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์] (16 พ.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 994 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ [ข้าราชการพลเรือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง & สำนักงานรัฐมนตร (16 พ.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1068 ครั้ง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ [ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์] (16 พ.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 859 ครั้ง
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนมีผลทดลองปฎิบัติหน้าที่ไม่ตำกว่ามาตรฐานรับราชการได้ต่อไป (14 พ.ค. 2557)
ผลการเสี่ยงทาย พิธีแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 พระโคกินน้ำ-หญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร มังสาหาร ภักษาหาร อุดมสมบูรณ์ดี เสี่ยงทายหยิบผ้า 6 คืบ น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้าได้ผลไม่เต็มที่ (9 พ.ค. 2557)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาตื @ สปก. (7 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 711 ครั้ง

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share