หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด(ผู้อำนวยการระดับสูง)สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 ต.ค. 2558)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงและอธิบดีกรมชลประทาน) (15 ต.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง ย้ายข้าราชการ ที่ 861/2558 (12 ต.ค. 2558)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน จำนวน 12 ราย (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน (12 ต.ค. 2558)
เรื่อง การมอบหมายเขตตรวจราชการ/รับผิดชอบติดตามเร่งรัดงานในระดับกรม (9 ต.ค. 2558)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใดลืมเสื้อไว้ในงานเกษียณ สป.กษ. วันที่ 17 ก.ย. 58 ติดต่อขอรับคืนได้ที่กลุ่มสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. โทร.02-629-9094 (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน ที่ 852/2558 (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน ที่ 853/2558 (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (8 ต.ค. 2558)
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 ต.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ (6 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 477 ครั้ง
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (5 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 ต.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงและอธิบดีกรมชลประทาน) (2 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 1836 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนอธิบดี/เลขาธิการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 ก.ย. 2558)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์