Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักนายกเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน(ทรงคุณวุฒิ-กรมชลประทานและกรมประมง) (7 ต.ค. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 892/2557 (7 ต.ค. 2557)
เรื่อง ย้ายราชการที่ 919/2557 (6 ต.ค. 2557)
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 908/2557 (6 ต.ค. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนที่ 877/2557 (6 ต.ค. 2557)
ซักซ้อมความเข้าใจประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบ (3 ต.ค. 2557)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ(กรมชลประทาน) (1 ต.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการจำนวน 2 ราย (1 ต.ค. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (30 ก.ย. 2557)
ประกาศ กษ. เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ (เพิ่มเติม - กรมวิชาการเกษตร) (29 ก.ย. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1067 ครั้ง
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (25 ก.ย. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 853 ครั้ง
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกวิชาชีพ (การทำสมุนไพรผงขัดผิว) วันที่ 23 ก.ย. 2557 (25 ก.ย. 2557)
เรื่อง ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ (24 ก.ย. 2557)
เรื่อง ให้โอนข้าราชการที่ 927/2557 (23 ก.ย. 2557)
เรื่อง ให้โอนข้าราชการที่ 929/2557 (23 ก.ย. 2557)
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ 928/2557 (23 ก.ย. 2557)
เรื่อง แจ้งเวียนองค์ความรู้เกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี มติ กพ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการเพิ่มเติม (23 ก.ย. 2557)
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (1 เม.ย. 57 - 30 ก.ย.57) (22 ก.ย. 2557)
เรื่อง เลื่อนข้าราชการที่ 886/2557 (17 ก.ย. 2557)
ภาพกิจกรรมตรวจติดตามผลการรักษา รพ.บ้านแพ้ว ครั้งที่ 2/2557 (11 ก.ย. 2557)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share