หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง งานเกษียณ สป.กษ. 17 กย.58 เปลี่ยนห้องจัดงานเป็นห้อง ปรินซ์ บอลรูม 2 - 3 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป (10 ก.ย. 2558)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58) ส่วนภูมิภาค (3 ก.ย. 2558)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58) ส่วนกลาง (3 ก.ย. 2558)
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ KM สป.กษ. ประจำปี 2558 (1 ก.ย. 2558)
เรื่อง เพิ่มเติมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ส.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปี 2558 (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง โครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 1- 10 กรกฎาคม 2558 (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนโครงสร้างอัตรากำลังล่วงหน้า (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง แผนการจัดการความรู้ของกองการเจ้าหน้าที่ (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง รายงานผลโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต” (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนโครงสร้างอัตรากำลังล่วงหน้า (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการ Action Plan ปี 59 (24 ส.ค. 2558)
การจัดทำข้อมูลบุคคล และผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (20 ส.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 853 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการแข่งขันกีฬาเปตองกีฬาข้าราชการพลเรือนวันที่ 21 สค.58 ณ.สนามภายในกรมชลประทานปากเกร็ด นนทบุรี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน" (19 ส.ค. 2558)
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (13 ส.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (10 ส.ค. 2558)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (3 ส.ค. 2558)
ประกาศความคืบหน้าเรื่องการสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้าปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ก.ค. 2558)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์