Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งที่ 1129/2557 (28 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (27 พ.ย. 2557)
เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการและปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 พ.ย. 2557)
เรื่อง ผู้ได้คัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการจำนวน 2 ราย (26 พ.ย. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ (25 พ.ย. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการที่ 1147/2557 (24 พ.ย. 2557)
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกนักบริหารระดับต้นลงวันที่ 20พฤศจิกายน 2557) (20 พ.ย. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20 พ.ย. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง (17 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (14 พ.ย. 2557)
แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง(สป.กษ.-กรมชลประทาน) (11 พ.ย. 2557)
เรื่อง คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (11 พ.ย. 2557)
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (11 พ.ย. 2557)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาสี) ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค.2557 (7 พ.ย. 2557)
กำหนดการตรวจติดตามผลการรักษา ครั้งที่ 3/2557 รพ.บ้านแพ้ว (7 พ.ย. 2557)
เรื่อง ย้ายราชการที่ 1088/2557 (5 พ.ย. 2557)
นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (4 พ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ (31 ต.ค. 2557)
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ต.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 1319 ครั้ง
เรื่อง ย้ายข้าราชการที่ 1055/2557 (27 ต.ค. 2557)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ l สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

  Share