Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ "ธรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ ๘" สำหรับสมาชิกสวัสดิการ สป.กษ. (6 พ.ค. 2557)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 821 ครั้ง
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2556 (6 พ.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 886 ครั้ง
เรื่อง ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 (1 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 742 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(สป.กษ.) (29 เม.ย. 2557)
เรื่อง การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช้ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ (24 เม.ย. 2557)
เรื่อง การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ (24 เม.ย. 2557)
เรื่อง ขอหารือการย้ายเปลี่ยนสายงาน (24 เม.ย. 2557)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชการดำเนินนอก ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป โทร.02 2815955 (23 เม.ย. 2557)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ"การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร" ในวันที่ 28 พ.ค.57 จำนวน 20 ท่าน (23 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 754 ครั้ง
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปี 2557 (22 เม.ย. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (22 เม.ย. 2557)
โครงการบ้าน ธอส.-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐ (21 เม.ย. 2557)
หน่วยงาน : กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลด 1041 ครั้ง
กำหนดการโครงการ "เปี่ยมด้วยบุญ สุขด้วยใจ" (รถขึ้นที่ประตูถนนวิสุทธิกษัตริย์) (21 เม.ย. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานระดับชำนาญการจำนวน 2 ราย (21 เม.ย. 2557)
เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2557 (9 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 7572 ครั้ง
การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2556 (4 เม.ย. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1644 ครั้ง
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง (2 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 1742 ครั้ง
ด่วน! ด้วยสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ว่างจำนวน 3 ตำแหน่ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-9772-6497 , 08-1870-2719 และ 08-9895-6566 (31 มี.ค. 2557)
ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี (28 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 985 ครั้ง
การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 (27 มี.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ดาวน์โหลด 1739 ครั้ง

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share