หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ธนาคารออมสินสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ (6 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 473 ครั้ง
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ (5 ต.ค. 2558)
เรื่อง คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5 ต.ค. 2558)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(ผู้ตรวจราชการกระทรวงและอธิบดีกรมชลประทาน) (2 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 1834 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนอธิบดี/เลขาธิการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (30 ก.ย. 2558)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์ (30 ก.ย. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 1 ราย (30 ก.ย. 2558)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (23 ก.ย. 2558)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (22 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
เรื่อง รับสมัครเซียนหมากรุกของ สป.กษ.เพื่อส่งเข้าแข่งขันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ (22 ก.ย. 2558)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (22 ก.ย. 2558)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 4 ราย (22 ก.ย. 2558)
เรื่อง งานเกษียณ สป.กษ. 17 กย.58 เปลี่ยนห้องจัดงานเป็นห้อง ปรินซ์ บอลรูม 2 - 3 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป (10 ก.ย. 2558)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58) ส่วนภูมิภาค (3 ก.ย. 2558)
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58) ส่วนกลาง (3 ก.ย. 2558)
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ KM สป.กษ. ประจำปี 2558 (1 ก.ย. 2558)
เรื่อง เพิ่มเติมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (27 ส.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ (24 ส.ค. 2558)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โหวตผู้บริหารในดวงใจ ประจำปี 2558 (24 ส.ค. 2558)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์