Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
 สำรวจความพึงพอใจ

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง อัตราร้อยละฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งระดับอำนวยการต้น (22 ก.ค. 2557)
เรื่อง อัตราร้อยละฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญและอำนวยการสูง (22 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (22 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
เกษตรฯ เริ่มเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 – 2557 (22 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้โดยการสอบปฎิบัติและการสอบสัมภาษณ์ (18 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17 ก.ค. 2557)
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานในตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (17 ก.ค. 2557)
ภาพกิจกรรม " โครงการฝึกวิชาชีพ "(การทำเทียนสปานวดตัว) ณ วันที่ 16 ก.ค.57 (17 ก.ค. 2557)
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 (16 ก.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
ดาวน์โหลด 934 ครั้ง
การให้โอนและรับโอนข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสป.กษ.และสร. (15 ก.ค. 2557)
ประกาศ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (10 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 746 ครั้ง
คู่มือการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์สำหรับการเข้าใช้งาน webonlineintra.gfmis สป.กษ. (10 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 521 ครั้ง
เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รอบที่ 2 (10 ก.ค. 2557)
ปัญหาการปฏิบัติงานในระบบ e-GP (4 ก.ค. 2557)
หน่วยงาน : กองคลัง
ดาวน์โหลด 1113 ครั้ง
เรื่อง โครงการ HR Mobile 57 (4 ก.ค. 2557)
ภาพกิจกรรม " โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2557 " วันที่ 30 มิ.ย. 2557 (3 ก.ค. 2557)
เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับ มติคณะรัฐมนตรี มติ กพ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ (1 ก.ค. 2557)
ภาพกิจกรรมตรวจติดตามผลการรักษา รพ.บ้านแพ้ว ครั้งที่ 1/2557 (25 มิ.ย. 2557)
ภาพกิจกรรม "ธรรมเกษตรสัญจร" ครั้งที่8 ณ วัดเขาแผงม้า วันที่ 6-8 มิ.ย.57 (19 มิ.ย. 2557)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกวิชาชีพ (ทำเทียนสปานวดตัว)วันที่ 16 ก.ค.56 ณ อาคาร 4 ชีั้น 2 ห้องประชุม กนท. เวลา 13.00-16.00 น. (19 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 629 ครั้ง

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share