Fontsize
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

 
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการพิเศษ (20 ม.ค. 2557)
เรื่อง ให้โอนข้าราชการ (18 ม.ค. 2557)
เรื่อง กรอบการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (17 ม.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯเรื่องรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 ม.ค. 2557)
เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (13 ม.ค. 2557)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 ม.ค. 2557)
มอบหมายเขตตรวจราชการ (3 ม.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (3 ม.ค. 2557)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 ม.ค. 2557)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) (2 ม.ค. 2557)
เรื่อง ใบสมัครหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (27 ธ.ค. 2556)
เรื่อง หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง (27 ธ.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (25 ธ.ค. 2556)
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมอบอำนาจหน้าที่ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (24 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 2275 ครั้ง
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลตำแหน่งชำนาญการจำนวน 1 ราย (23 ธ.ค. 2556)
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (20 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1647 ครั้ง
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (18 ธ.ค. 2556)
โครงการสวัสดิการมือถือ ระยะที่4 (รายละเอียดโปรดคลิก) (17 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1743 ครั้ง
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ที่ 1226/2556 (16 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 4142 ครั้ง
เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี (16 ธ.ค. 2556)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th | Call Center 1170
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
// Webstats4U - Free web site statistics

  Share