หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (กรมชลประทาน) (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (กรมวิชาการเกษตร) (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (กรมชลประทาน) (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (กรมหม่อนไหม) (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) (28 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (25 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ผลการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21 ธ.ค. 2558)
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดและการยืมทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๘ (17 ธ.ค. 2558)
รายงานผลการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558 (16 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (15 ธ.ค. 2558)
ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (15 ธ.ค. 2558)
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ฯ รวม 3 คำสั่ง (15 ธ.ค. 2558)
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 2 คำสั่ง (15 ธ.ค. 2558)
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและพสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (9 ธ.ค. 2558)
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงฯ แต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประเมินผลงานตำแหน่งชำนาญการ 1 ราย (3 ธ.ค. 2558)
ประมวลภาพกิจกรรม "โครงการธรรมสร้างสุข" (23 พ.ย. 2558)

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015

เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-5955, 0-2281-5884


Share
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์