ตกลง
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
2 มี.ค. 2562
255
0
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร (กองกลาง สป.กษ.)
กรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image