ตกลง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ปฐมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า (กองกลาง สป.กษ.)
10 เม.ย. 2562
45
0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ปฐมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า (กองกลาง สป.กษ.)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ปฐมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า (กองกลาง สป.กษ.)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ปฐมราชานุสรณ์ ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า (กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image