ตกลง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพระราชพิธีและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ตามหมายรับสั่งกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุบรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
29 เม.ย. 2562
183
0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพระราชพิธีและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ตามหมายรับสั่งกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุบรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. (กองกลาง สป.กษ.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพระราชพิธีและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ตามหมายรับสั่งกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุบรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image