ตกลง
อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพระราชพิธีและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ตามหมายรับสั่งกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุบรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
29 เม.ย. 2562
206
0
อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพระราชพิธีและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ตามหมายรับสั่งกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุบรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.39 น. (กองกลาง สป.กษ.)
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมพระราชพิธีและเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ตามหมายรับสั่งกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุบรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image