ตกลง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันจักรี
29 เม.ย. 2562
195
0
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันจักรี เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (กองกลาง สป.กษ)
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันจักรี
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image