ตกลง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันจักรี เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (กองกลาง สป.กษ)
29 เม.ย. 2562
32
0
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันจักรี เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (กองกลาง สป.กษ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันจักรี เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (กองกลาง สป.กษ)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันจักรี เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (กองกลาง สป.กษ)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image