ตกลง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช เตียวตระกูล) ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562
29 เม.ย. 2562
249
0
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช เตียวตระกูล) ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมประมง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว (กองกลาง สป.กษ.)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรเดช เตียวตระกูล) ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image