ตกลง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพระราชพิธีและเฝ้ารับเสด็จฯ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562
24 พ.ค. 2562
148
0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพระราชพิธีและเฝ้ารับเสด็จฯ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง (กองกลาง สป.กษ.)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพระราชพิธีและเฝ้ารับเสด็จฯ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image