ตกลง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพระราชพิธีและเฝ้ารับเสด็จฯ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562
24 พ.ค. 2562
198
0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพระราชพิธีและเฝ้ารับเสด็จฯ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง (กองกลาง สป.กษ.)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพระราชพิธีและเฝ้ารับเสด็จฯ หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image