ตกลง
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลาน หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล (กองกลาง สป.กษ.)
24 พ.ค. 2562
19
0
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลาน หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล (กองกลาง สป.กษ.)
กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลาน หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล (กองกลาง สป.กษ.)

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณลาน หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล (กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image