ตกลง
กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562
24 พ.ค. 2562
135
0
กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล (กองกลาง สป.กษ.)
กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image