ตกลง
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
24 พ.ค. 2562
205
0
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (กองกลาง สป.กษ.)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image