ตกลง
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมตามหมายรับสั่ง กำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช 2562
7 มิ.ย. 2562
350
0
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมตามหมายรับสั่ง กำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งทรงธรรม วันเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. (กองกลาง สป.กษ.)
กรมหม่อนไหมเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมหม่อนไหม เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมตามหมายรับสั่ง กำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช 2562
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image