ตกลง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมตามหมายรับสั่ง กำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช 2562
7 มิ.ย. 2562
443
0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมตามหมายรับสั่ง กำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งทรงธรรม วันเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. (กองกลาง สป.กษ.)
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมตามหมายรับสั่ง กำหนดการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 7 วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พุทธศักราช 2562
MOAC Image