ตกลง
ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และกำหนดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562” ร่วมกับสำนักพระราชวัง
24 ม.ค. 2562
229
0
ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และกำหนดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562” ร่วมกับสำนักพระราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (กองกลาง สป.กษ.)
ผู้อำนวยการกองกลาง
ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และกำหนดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562” ร่วมกับสำนักพระราชวัง
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image