ตกลง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีตักบาตรปีใหม่ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 07.00 น. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 (กองกลาง สป.กษ.)
11 ม.ค. 2562
154
0
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีตักบาตรปีใหม่ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 07.00 น. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 (กองกลาง สป.กษ.)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีตักบาตรปีใหม่ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 07.00 น. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 (กองกลาง สป.กษ.)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีตักบาตรปีใหม่ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เวลา 07.00 น. เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 (กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image