สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562
27 ก.พ. 2562
556
0
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง (กองกลาง สป.กษ)
สำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562
MOAC Image
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง