ตกลง
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562
27 ก.พ. 2562
324
0
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง (กองกลาง สป.กษ)
สำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562
MOAC Image