ตกลง
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62
25 พ.ย. 2562
171
0
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายฉันทานนท์ วรรณเขจร) ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

MOAC Image
MOAC Image