ตกลง
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.62
25 พ.ย. 2562
165
0
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.62
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด
การอำนวยการประสานงานจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.62

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายรัตนะ สวามีชัย) ประธานคณะอนุกรรมการประสานงาน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 พร้อมด้วยผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การจัดร้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image