ตกลง
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมวิชาการเกษตร) เข้าร่วมหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
8 ธ.ค. 2562
175
0
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมวิชาการเกษตร) เข้าร่วมหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)
เมื่อวันที่๕ธันวาคม๒๕๖๒นายอนันต์สุวรรณรัตน์
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมวิชาการเกษตร) เข้าร่วมหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมวิชาการเกษตร) เข้าร่วมหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง (อำนวยการโดย กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image