ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมหม่อนไหม) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
20 เม.ย. 2563
119
0
เมื่อวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๓เวลา๐๘.๐๐น.ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมหม่อนไหม) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
MOAC Image
MOAC Image