ตกลง
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบกำลังใจและความแข็งแรง ด้วยผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที ไทย – เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิท-19” แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
14 พ.ค. 2563
47
0
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบกำลังใจและความแข็งแรง ด้วยผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที ไทย – เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิท-19” แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบกำลังใจและความแข็งแรง ด้วยผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที ไทย – เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิท-19” แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบกำลังใจและความแข็งแรง ด้วยผลิตภัณฑ์นมสดยู.เอส.ที ไทย – เดนมาร์ค ในโครงการ “สายใยนมไทย – เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิท-19” แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image