ตกลง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการจัดร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำนวยนรธรรม อาคารอำนวยนรธรรม ชั้น 4 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ (กองกลาง สป.กษ.)
28 พ.ค. 2563
37
0
วันที่๒๘พฤษภาคม๒๕๖๓เวลา๑๔.๐๐น.ผู้อำนวยการกองกลาง
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการจัดร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำนวยนรธรรม อาคารอำนวยนรธรรม ชั้น 4 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ (กองกลาง สป.กษ.)

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการจัดร้านงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำนวยนรธรรม อาคารอำนวยนรธรรม ชั้น 4 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ (กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image