ตกลง
x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร” ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)
9 มิ.ย. 2563
81
0
เมื่อวันจันทร์ที่
เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร” ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ “วันกิติยากร” ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี (อำนวยการประสานงานส่วนล่วงหน้าโดย กองกลาง สป.กษ.)

MOAC Image
MOAC Image