ตกลง
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโองานวันอาหารโลก ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “เรียงถ้อย ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพ เพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท
6 ก.พ. 2563
97
0
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโองานวันอาหารโลก
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโองานวันอาหารโลก ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ “เรียงถ้อย ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพ เพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท