สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "อ่างทอง ร้อยเรื่องเมืองเกษตร" ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม เวลา 09.00 - 10.00 น.
20 พ.ค. 2567
32
0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "อ่างทอง ร้อยเรื่องเมืองเกษตร" ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม เวลา 09.00 - 10.00 น.

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "อ่างทอง ร้อยเรื่องเมืองเกษตร" ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม เวลา 09.00 - 10.00 น.

ทางสถานีวิทยุ บาล้านซ์ เรดิโอ อ่างทอง 101 MHz https:/www.fungplern.com/Balance-radio ?

โดยพบกับประเด็น

1) พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

2) ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จังหวัดอ่างทอง

3) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

4) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โทร 035 620 525

#สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง.

#พิรุณสาร

#MOAC

#อ่างทองร้อยเรื่องเมืองเกษตร

 

***********************

ตกลง