ตกลง
เข้าร่วมงาน China-ASEAN Agricultural Industry Summit Forum 2018
18 ธ.ค. 2561
179
0
เข้าร่วมงาน China-ASEAN Agricultural Industry Summit Forum 2018
เข้าร่วมงาน China-ASEAN Agricultural Industry Summit Forum 2018

 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมงาน "China-ASEAN Agricultural Industry Summit Forum  2018 " ณ กรุงปักกิ่ง ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

 

อัครราชทูตที่ปรึกษา
อัครราชทูตที่ปรึกษา ขึ้นบรรยายสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรไทยจีน
อัครราชทูตที่ปรึกษา
อัครราชทูตที่ปรึกษา พร้อมผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน