ตกลง
นำคณะผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการค้าด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนเยือนไทย
21 ธ.ค. 2561
164
0
การประชุมของคณะผู้แทนไทย-จีน
การประชุมของคณะผู้แทนไทย-จีน

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ได้นำคณะผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมการค้าด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ Agricultural Trade Promotion Center, Ministy of Agriculture and Rural Affairs, P.R.China (MARA) เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าพบหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย จุดประสงค์เพื่อเจรจาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและจีน

คณะผู้แทนไทยให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจีน
คณะผู้แทนไทยให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากจีน
คณะผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมการค้าด้านการเกษตรจีน
คณะผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมการค้าด้านการเกษตรจีน