ตกลง
เข้าร่วมงานวันชาติไทย ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 2561
137
0
ข้าราชการและชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง
ข้าราชการและชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง

 

            สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง ได้ร่วมจัดงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันชาติประจำปี 2561 ในวาระสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยในปีนี้มีกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น B1 โรงแรม JW Marriott โดยมีคณะทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนระดับสูงจากส่วนราชการจีน ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาคเอกชน และสื่อมวลชนจีน ตลอดจนชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งประมาณ 900 คนเข้าร่วมงาน โดยสำนักงานฯได้จัดแสดงและแจกผลไม้ไทยหลากหลายชนิดให้แก่แขกผู้เข้าร่วมงาน อาทิ ลำไย กล้วยไข่ เงาะ มะขาม ชมพู่ น้อยหน่า ขนุน สับปะรด มะพราว ส้มโอและมังคุด นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านของภาคเอกชนไทย ได้แก่ บ.การบินไทย บ.ทัวร์ ร้านสปาและผลิตภัณฑ์ ร้านหมอนยางพารา ร้านเครื่องสำอาง ร้านข้าวไทย เครื่องปรุง อาหารไทยสำเร็วรูป ร้านผลิตภัณฆ์ OTOP และมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การแสดงนาฏศิลป์ การขับร้องเพลง เป็นต้น

 

ผลไม้ที่จัดแสดงในงานวันชาติ
ผลไม้ที่จัดแสดงในงานวันชาติ
บรรยากาศภายในงานและพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลไม้ของสำนักงานฯ
บรรยากาศภายในงาน และพื้นที่ประชาสัมพันธ์ผลไม้ของสำนักงานฯ
ผลไม้ที่จัดแสดงในงานวันชาติ
ผลไม้ที่จัดแสดงในงานวันชาติ
เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง