ตกลง
เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสินค้ารังนกและสินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) ระหว่างวันที่ ๒๕- ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
9 เม.ย. 2562
100
0
เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสินค้ารังนกและสินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเขตหวู่ตัง
เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสินค้ารังนกและสินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเขตหวู่ตัง เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว
เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสินค้ารังนกและสินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเมืองอันชุ่น
เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสินค้ารังนกและสินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเมืองอันชุ่น มณฑลกุ้ยหยาง
เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสินค้ารังนกและสินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเขตหวู่ตัง
เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสินค้ารังนกและสินค้าเพื่อสุขภาพร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นเขตหวู่ตัง เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว