ตกลง
เข้าร่วมประชุมกับสมาคมควบคุมการกักกันสินค้านำเข้า-ส่งออกของจีน
9 ม.ค. 2562
100
0
เข้าร่วมประชุมกับสมาคมควบคุมการกักกันสินค้านำเข้า-ส่งออกของจีน
เข้าร่วมประชุมกับสมาคมควบคุมการกักกันสินค้านำเข้า-ส่งออกของจีน

วันที่ 7 มกราคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมควบคุมการกักกันสินค้านำเข้า-ส่งออกของจีน (CHINA ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE ASSOCIATION : CIQA) พร้อมปรึกษาหารือเรื่องการตรวจสอบและกักกันโรคในสินค้าประเภทเนื้อสัตว์

MOAC Image
MOAC Image