ตกลง
เข้าร่วมประชุมกับสมาคมเนื้อสัตว์ของจีน
14 ม.ค. 2562
126
0
เข้าร่วมประชุมกับสมาคมเนื้อสัตว์ของจีน
เข้าร่วมประชุมกับสมาคมเนื้อสัตว์ของจีน

วันที่ 11 มกราคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ได้เข้าร่วมประชุมเจรจาสถานการณ์การค้าเนื้อสัตว์กับสมาคมเนื้อสัตว์ของจีน (China Meat Association : CMA)

MOAC Image
MOAC Image