ตกลง
รายงานแผนการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์แห่งชาติและแนวทางการสำรวจทางระบาดวิทยา(โรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล) สาธารณรัฐประชาชนจีน
30 เม.ย. 2563
43
71
รายงานแผนการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์แห่งชาติและแนวทางการสำรวจทางระบาดวิทยา(โรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล) สาธารณรัฐประชาชนจีน