ตกลง
GACC ประกาศการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุภัณฑ์ผลไม้ส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทย จำนวน 9 ชนิด ( ทุเรียน มังคุด มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ ขนุน สัปปะรด กล้วยและมะพร้าว)
29 มิ.ย. 2563
45
39
GACC ประกาศการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุภัณฑ์ผลไม้ส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทย จำนวน 9 ชนิด
GACCประกาศการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุภัณฑ์ผลไม้ส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทย
GACC ประกาศการขึ้นทะเบียนสวนผลไม้และโรงคัดบรรจุภัณฑ์ผลไม้ส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทย จำนวน 9 ชนิด ( ทุเรียน มังคุด มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ ขนุน สัปปะรด กล้วยและมะพร้าว)