ตกลง
รายงานGACCแถลงขาวการตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19นอกภาชนะกุ้งขาวแช่แข็ง
20 ก.ค. 2563
20
8
รายงานGACCแถลงขาวการตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19นอกภาชนะกุ้งขาวแช่แข็ง
รายงานGACCแถลงขาวการตรวจพบเชื้อไวรัส
รายงานGACCแถลงขาวการตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19นอกภาชนะกุ้งขาวแช่แข็ง