ตกลง
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 ก.ย. 2561
292
0
ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (วันที่ 14 ก.ย.61)
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของ
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image