ตกลง
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 ก.ย.61)
15 ก.ย. 2561
264
0
ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร (วันที่ 15 ก.ย.61)
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของ
ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 ก.ย.61)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image