ตกลง
ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของ สป.กษ.
28 ก.พ. 2562
207
0
การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติงาน
ประมวลภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานของ สป.กษ.
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image