ตกลง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบตลาดเกษตรดิจิทัล Business Matching Digital Farm (DGTFarm)
1 พ.ย. 2561
486
3
1
1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบตลาดเกษตรดิจิทัล Business Matching Digital Farm (DGTFarm)

ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

ซึ่งมี ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ (นายธิติ โลหะปิยะพรรณ) สป.กษ. เป็นประธานการประชุม มีเลขานุการกรม (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) มกอช.

และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มกอช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 76 ท่าน

 

 

สามารถเข้าชมประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ที่ 

คลิ๊กที่นี่ ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารได้ที่ 

คลิ๊กที่นี่ ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสาร

 

และสามารถรับชม VDO ที่ใช้ประกอบการการประชุมได้ที่

คลิ๊กที่นี่ VDO ใช้ประกอบการประชุม