ตกลง
แนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กรณีจำเป็นต้องสังเกตอาการ 14 วัน
18 มี.ค. 2563
94
56
แนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
แนวทางปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)กรณีจำเป็นต้องสังเกตอาการ 14 วัน