เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567
20 พ.ย. 2566
129
0
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567

    วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางศศิมาภรณ์  พันธโคตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวทิพย์วรรณ  อรุณศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567 เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2567  ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

    ในการนี้มี นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ตกลง